Træfældning

Sikkerhed

Fældning fra jord

Der er mange krafter på spil når man arbejder med træer. Træerne er lavet til at kunne klare store storme og vi må derfor huske ikke at undervurdere de store spændinger der kan være i træet under en fældning. Selv ved en simpel fældning kan der gå noget galt. Laves fældekammen f.eks. for bred (fældekammen er det træ der står tilbage mellem forhugget og den rille man saver bagfra) kan træet flække og springe flere meter bagud. Det er derfor vigtigt at man bruger de teknikker man har lært på, i mit tilfælde skovskolen, og giver sig tiden til at udføre fældning efter bedste evne.traefaeldning sikkerhed

Der er også situationer hvor man kan gøre alt korrekt men træet kan vælte den forkerte vej, det kan f.eks. være at træet har et stort vindfang og man skal fælde i modvind. Her er den rigtige beslutning måske at lade træet være og komme igen en anden dag. Man kan muligvis også afhjælpe dette ved at bruge kiler til at "skubbe" træet i den rigtige retning.

Fældning ved klatring

Når fældningen udføres ved klatring er der mange flere ting der kan gå galt. Groft set kan man sige at alle de ting der kan gå galt ved en almindelig fældning også kan ske oppe i træet, med den forskel at man ikke lige kan hoppe til side. Derfor er det vigtigt at man ikke stresser sig igennem tingene. Vi kender nok alle følelsen af at man gerne lige vil nå at blive færdig sidst på dagen, men her er det vigtigt at man som træfælder, såvel som kunde, minder sig selv om at det bare er et træ og at sikkerheden kommer i første række.

Gå til kontakt