Træfældning

Relevante kurser

1: motormanual træfældning

2: motormanual skovning af stort løvtræ

3: grundlæggende træklatring

4: træklatring og beskæring

5: vejen som arbejdsplads

6: komplekse løfteopgaver for riggere

7: anhugning af byrder

8: anvendelse af faldsikringsudstyr

9: nedfiring af effekter fra træet

10: dansk førstehjælpsråd, førstehjælpsbevis 22-03-2016

11: vurdering af risikotræer

12: design af grønne anlæg

13: å-mand 1

14: å-mand 2

15: å-mand 3 (uddannelse slut)

16: indtrækning af vanskelige træer

17: personlig sikkerhed, avancerede træklatremetoder